اطلاعات تماس
اطلاعات تماس


ارتباط با اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی

www.yazdedu.ir

پورتال اطلاع رسانی

www.yazd.medu.ir

پست الکترونیک

info@yazdedu.ir

 

  

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
احمد شیرزاد مدیرکل  301 33144301
لیلا نور الدینی مسئول دفتر مدیر کل 302 33144302
محمد رضا تقی زاده دفتر مدیر کل 303 33144303
محمد رضا قانع مشاور مدیرکل و رئیس اداره روابط عمومی 311 33144311
محمد رسول ثابت کارشناس روابط عمومی 312 33144312
حبیبه تقوی کارشناس روابط عمومی 314 33144314
هادی باغشاهی سمعی و بصری 313 33144313
جمال وافی رئیس اداره حراست 361 33144361
سید علی اکبر میرشمسی کارشناس مسئول حراست اسناد و آی تی 362 33144362
محمد حسین اسماعیلی کارشناس مسئول حراست 363 33144363
حسین شجاعیان کارشناس مسئول حراست فیزیکی 364 33144364
سید محمود حسینی کارشناس حراست 365 33144365
احسان کافی کارشناس تجزیه و تحلیل 366 33144366
سارا زارع زاده کارشناس دبیرخانه محرمانه 367 33144367
سید حسین حسینی مدیر هسته گزینش 381 33144381
محمود باروتکوب زاده کارشناس مسئول مصاحبه 382 33144382
علی عزیزی کارشناس مسئول پاسخگویی گزینش 383 33144383
جلال آمون کارشناس مسئول تحقیقات و پیگیری 384 33144384
سید محمود حسینی کارشناس پاسخ گویی 385 33144385
مجید دهقان دهنوی کارشناس تحقیق 386 33144386
احمد صدری کارشناس تحقیقات و پیگیری 387 33144387
محمد جواد خدایی کارشناس اسناد محرمانه بایگانی 388 33144388
سلطان اسلام کارشناس تحقیقات و مصاحبه خواهران 389 33144389
مهری اسلام کلانتری کارشناس اتوماسیون اداری 396 33144396
مرتضی فیاضی رئیس اداره حقوقی 351 33144351
علیرضا شریفی کارشناس حقوقی 352 33144352
جلال احسان پور کارشناس حقوقی 353 33144353
اکبر زمانزاده کارشناس حقوقی 354 33144354
محمد رضا برزگری رئیس اداره ارزیابی عملکرد 371 33144371
حمید رضا ایمانی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 372 33144372
علی اکبر عابدی کارشناس ارزیابی 373 33144373
ابراهیم  پیمان فر کارشناس ارزیابی 374 33144374
الهام مال اندوز اپراتور ارزیابی عملکرد 375 33144375
حسین قانعی اردکان عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 391 33144391
مسعود دهقانی فیروزآبادی عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 392 33144392
مجید شیر مردی عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 393 33144393
فرزانه آزادی نژاد کارشناس اتوماسیون هیئت 394 33144394
حسین فخر آبادی رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران 341 33144341
سعید فهرستی ثانی کارشناس امور شاهد و ایثار گران 342 33144342
سید جلال موسوی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان 345 33144345
  کارشناس انجمن اولیا و مربیان 346 33144346
مهدی محقق رئیس اداره امور مشارکتهای مردمی 331 33144331
علی محمد قانع عزآبادی کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی 333 33144333
رضا پور فلاح کارشناس مسئول امور شوراها 332 33144332
منیژه غلامرضایی امور مشارکتهای مردمی 334 33144334
محمد جواد شاهدی کارشناس مدارس غیر دولتی 335 33144335
فاطمه دهقان کارشناس آموزش از راه دور 336 33144336
محمد علی توکلی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی 321 33144321
فرهاد مزیدی کارشناس مسئول اداره سنجش 322 33144322
احمد اخوند زردینی کارشناس مسئول سنجش 323 33144323
محمد علی حیدری کارشناس سنجش 324 33144324
علیرضا فلاحی کارشناس سنجش 325 33144325

حوزه معاونت پشتیبانی

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
حاج علی دهقان معاونت پشتیبانی 501 33144501
حامد رشیدی کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت 502 33144502
فاطمه کریمی کارشناس اتوماسیون 513 33144513
سهیلا میرحسینی کارشناس اتوماسیون 514 33144514
سید حسین کلانتری رئیس اداره تعاون و امور رفاهی 551 33144551
سیدعباس رضویان کارشناس تعاون 552 33144552
فاطمه حسن زاده کارشناس تعاون 553 33144553
رضا محمدی کارشناس تعاون 554 33144554
مهدی جعفری تعاون  555 33144555
عباس جعفری رئیس اداره دبیر خانه 511 33144511
داود گلشن کارشناس دبیر خانه 512 33144512
فخرالسادات طباطبائی امور دفتری دبیرخانه  515 33144515
محمد رضا تیموری رئیس اداره بودجه و تامین منابع 541 33144541
محمد علی حیدری  کارشناس مسئول بودجه و تامین منابع  542 33144542
مجتبی موذنی کارشناس بودجه و تامین منابع 543 33144543
محمد حسین پارسائیان رئیس امور اداری 521 33144521
سعید اسلامی معاون امور اداری و تشکیلات 522 33144522
احمد رضا نعمتی  کارشناس مسئول تشکیلات  561 33144561
محمد کریمی نیا کارشناس مسئول امور بازنشستگان 523 33144523
علی معقول کارشناس مسئول استخدام 524 33144524
محمد اتحادی نیا کارشناس مسئول انتقالات مرخصی و ماموریت ها 525 33144525
حسین رفیعی عقدایی کارشناس مسئول حقوق و مزایا 526 33144526
حمیدرضا طاهری زاده زارچی کارشناس  حقوق و مزایا 527 33144527
حمیدرضا مقیمی کارشناس تشکیلات و انتصابات 528 33144528
علیرضا عباسپور کارشناس نقل و انتقالات 529 33144529
محمد مهدی خانی رئیس اداره حسابداری 531 33144531
علی صادقی معاون اداره حسابداری 532 33144532
منصور امین نژاد کارشناس مسئول حسابداری 533 33144533
سید میثم حسینی کارشناس امور مالی و اموال 534 33144534
زهرا سراستاد کارشناس مسئول تنظیم حسابها 535 33144535
علیرضا آقایی کارشناس دریافت و پرداخت 536 33144536
مجید صادقی کارشناس امور مالی 537 33144537
ماشاءا... شیرحسینی کارشناس حسابداری 538 33144538
علیرضا هادی نژاد کارشناس اعتبارات 539 33144539
       
سید محمود دهقان حسینی رئیس اداره پشتیبانی و تدارکات 571 33144571
محمد حسین رعیت پور معاون اداره تدارکات و پشتیبانی 572 33144572
کمال محمدی پور کارشناس اداره تدارکات و پشتیبانی 573 33144573
شریف مجیدیانی کارپرداز اداره تدارکات و پشتیبانی 574 33144574
غلامرضا آرچین کارشناس اداره تدارکات و پشتیبانی 575 33144575
حسین صفری کارشناس ساختمان 576 33144576
جمال خاکزاد تأسیسات 577 33144577
نگهبانی   581 33144581
رسول هادی زاده کارشناس اسناد 582 33144582
ابراهیم شیر حسینی نقلیه 583 33144583
حسین ملاعباسی صندوق وام ضروری 585 33144585
محمد فرهادی صندوق وام ضروری 586 33144586

حوزه معاونت آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
محمود زارع مهرجردیی معاونت آموزش متوسطه 651 33144651
سید احمد دهقان پور کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت 652 33144652
محمد دهشیری رئیس اداره اموزش متوسطه دوره دوم 671 33144671
علی زارع زردینی کارشناس اموزش متوسطه 672 33144672
حامد امین الرعایایی کارشناس دوره دوم متوسطه 673 33144673
مصطفی دهشیری رئیس اداره اموزش متوسطه دوره اول 661 33144661
اکبر زارع زاده کارشناس مسئول متوسطه دوره اول 662 33144662
مسعود قلع گر حکومتی رئیس آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش 681 33144681
ابراهیم فلاحتی مروست کارشناس مسئول فنی و حرفه ای 682 33144682
سید وحید هادی نیا کارشناس آموزش های  فنی و حرفه ای 685 33144685
مهدی زارع سروی کارشناس کارودانش و کشاورزی 686 33144686
علیرضا کارگریان رئیس اداره تکنولوژی 691 33144691
مجید باغی کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های اموزش متوسطه 692 33144692
حمید ابوالحسنی کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های اموزش متوسطه 693 33144693

حوزه معاونت آموزش ابتدایی

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
محمد حسن رادمنش معاون اموزش ابتدایی 601 33144601
علیرضا نجفی کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت 602 33144602
سعیده بهادر زاده رئیس اداره دوره اول 611 33144611
جمیله جنتی کارشناس دوره اول 612 33144612
محمدرضا میرجلیلی رئیس اداره دوره دوم ابتدایی 621 33144621
علی ملا نوری کارشناس مسئول اداره دوره دوم 622 33144622
صادق رضایی کارشناس اداره دوره دوم 623 33144623
حمیدرضا ابراهیمی اسدابادی رئیس اداره تکنولوژی و گروه های اموزش 631 33144631
محمد رضا عباسی شوازی کارشناس عشایر 632 33144632
مجتبی میزساز کارشناس تکنولوژی 633 33144633

حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
علی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی 701 33144701
احمدرضا باقرپور کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت 702 33144702
محمد حسین انتظاری رئیس اداره فرهنگی هنری 721 33144721
احمدرضا صمدی کارشناس مسئول فرهنگی هنری 722 33144722
کاظم پناهی کارشناس فرهنگی هنری 724 33144724
منصور کریمی کارشناس مسئول کانون ها واردوها 723 33144723
ناصر شریف کارشناس اردو ها و کانون ها 726 33144726
میثم فلاح کارشناس مناسبت های مذهبی 725 33144725
سعدی زارع شاهی رئیس اداره امور تربیتی 741 33144741
عارف غفاریان کارشناسی برنامه ریزی امور تربیتی 742 33144742
تاج الملوک اعتمادالعلماد کارشناس امور تربیتی 743 33144743
محسن گلستانی فر رئیس اداره قران و عترت 731 33144731
مهدی حسنی کارشناس قران و عترت 732 33144732
نجمه شهریاری کارشناس قران و عترت 733 33144733
حمیده رادپور رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی  711 33144711
ذبیح الله کردآبادی  کارشناس مسئول مشاوره  712 33144712
سید مصطفی سالاری کارشناس مشاوره  713 33144713

حوزه معاونت برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
علیرضا مصباح فر معاون برنامه ریزی 401 33144401
محمد رضا جعفری ندوشن مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی 402 33144402
رضا زادآفرین رئیس گروه طرح و برنامه 431 33144431
مطهره افخمی کارشناس مسئول آمار 432 33144432
حجت خواجه امینیان کارشناس برنامه 433 33144433
ابوالفضل پهلوان حسینی رئیس اداره  فن آوری 441 33144441
علیرضا منتظری هدش کارشناس مسئول آی تی 442 33144442
سید محسن بهادر نیا کارشناس فن آوری 443 33144443
مالک انوری کارشناس آی تی 444 33144444
روح الله پورصالح کارشناس آی تی 445 33144445
محمد علی خانی کارشناس آی تی 446 33144446
محمد نعیمی پور رئیس اداره برنامه ریزی 421 33144421
جلیل رحیمی کارشناس مسئول اجرای دوره ها 422 33144422
حامد باقرپور کارشناس مسئول برنامه ریزی 423 33144423
محمد علی صالحیان کارشناس اجرای دوره های آموزشی 424 33144424

حوزه معاونت تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی سمت voip مستقیم
عباس دهقان معاونت تربیت بدنی و سلامت 761 33144761
محمد حسین دهقان بنادکی مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی 762 33144762
مصطفی خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی 771 33144771
مهدی قائنی کارشناس مسئول تربیت بدنی پسران 772 33144772
عصمت بابایی کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران 773 33144773
محمدحسین قانع کارشناس تربیت بدنی 774 33144774
سمانه نایب کبیر کارشناس تربیت بدنی 775 33144775
محمد علی شایق رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 791 33144791
مریم قانع عزآبادی   792 33144792
سید احمد حسینی تبار رئیس اداره سلامت و تندرستی 781 33144781
هدی بیات کارشناس سلامت و تندرستی 782 33144782
 

-

 

مراکز وابسته

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

دکتر عباسعلی رضایی

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان پاکنژاد

36236022

2- 36234031

دکترصدیقه ناظمیان

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا (س)

36295022

9- 36238788

عباسعلی دانافر

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

9- 36229096

36221766

دکتر محمد رضا عارفی

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان یزد

37254790

 

 

 

روسای شهرستانها ومناطق 14 گانه آموزش وپرورش استان یزد

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

دورنویس

عبدالحمید صابری

مدیر اموزش و پرورش ناحیه یک یزد

37252900

37242146

منصور ارجمندی

مدیر اموزش و پرورش ناحیه دو

36240444

36243650

مسلم روحی پناه

مدیر اموزش و پرورش ابرکوه

32820826

32825301

محمد اشرفیان

مدیر اموزش و پرورش اردکان

32228774

32222180

علی اصغر رنجبر

مدیر اموزش و پرورش بافق

32414949

32413036

حسن عبداللهیان

مدیر اموزش و پرورش بهاباد

32473166

32472676

محمد صادق مهدیان

مدیر اموزش و پرورش تفت

32622224

32623028

حبیب الله کاظمی نسب

مدیر اموزش و پرورش خاتم

32572452

32572190

علیرضا کمالیان

مدیر اموزش و پرورش اشکذر

32723451

32723100

سیدعلی کارآموز

مدیر اموزش و پرورش مهریز

32522048

32523025

 محسن موحدی فرد

مدیر اموزش و پرورش میبد

32322020

32325545

شعبان الهام بخش

رئیس آموزش و پرورش منطقه نیر

32653688

32653389

محمد علی امینی

رئیس آموزش و پرورش منطقه مروست

32583500

32583001

محمد کمالی

رئیس آموزش و پرورش منطقه زارچ

35272727

25272880

 

 

مراکز رفاهی

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

آدرس

عباسعلی صادقی مقدم

مدیرعامل خانه معلم

38247029

خیابان آیت الله کاشانی کوچه جنب پارک هفتم تیر

محمد صادق دهقانی

مدیر عامل تالار فرهنگیان

38241615

4- 38250041

صفائیه خیابان عدالت

دکترعباسعلی ایمانی

مدیرعامل کلینیک فرهنگیان

36266104

36261790

انتهای خیابان شهید رجائی خیابان معلم

 

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد