اطلاعات تماس
اطلاعات تماس


ارتباط با اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

تلفنخانه

5 - 37243021

دورنویس

37244053

پایگاه اطلاع رسانی

www.yazdedu.ir

پورتال اطلاع رسانی

www.yazd.medu.ir

پست الکترونیک

info@yazdedu.ir

ارتباطات مردمی

37240144حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

احمد شیرزاد

مدیرکل

101

301

37240140

لیلا نور الدینی

مسئول دفتر مدیر کل

101

302

37240140

محمد رضا تقی زاده

دفتر مدیر کل

102

303

37240140

محمد جمال ارس خان

دفتر مدیر کل

-

-

37240140

محمد رضا قانع

مشاور مدیرکل و رئیس اداره روابط عمومی

104

311

37240144

محمد رسول ثابت

کارشناس روابط عمومی

104

312

37240144

حبیبه تقوی

کارشناس روابط عمومی

107

314

37240144

هادی باغشاهی

سمعی و بصری

107

313

37240144

جمال وافی

رئیس اداره حراست

120

-

37240243

سید علی اکبر میرشمسی

کارشناس مسئول حراست اسناد و آی تی

121

-

37240243

محمد حسین اسماعیلی

کارشناس مسئول حراست

122

-

37256346

حسین شجاعیان

کارشناس مسئول حراست فیزیکی

124

-

37240243

سید محمود حسینی

کارشناس حراست

148

-

37240243

احسان کافی

کارشناس تجزیه و تحلیل

123

-

37240243

سارا زارع زاده

کارشناس اسناد و دبیرخانه محرمانه

123

-

37240243

سید حسین حسینی

مدیر هسته گزینش

135

-

37240240

محمود باروتکوب زاده

کارشناس مسئول مصاحبه

133

-

37240240

علی عزیزی

کارشناس مسئول پاسخگویی گزینش

136

-

37240240

جلال آمون

کارشناس مسئول تحقیقات و پیگیری

136

-

37240240

سید محمود حسینی

کارشناس پاسخ گویی

137

-

37240240

مجید دهقان دهنوی

کارشناس تحقیق

135

-

37240240

احمد صدری

کارشناس تحقیقات و پیگیری

133

-

37240240

محمد جواد خدایی

کارشناس اسناد محرمانه بایگانی

137

-

37240240

سلطان اسلام

کارشناس تحقیقات و مصاحبه خواهران

139

-

37240240

مهری اسلام کلانتری

کارشناس اتوماسیون اداری

138

-

37240240

مرتضی فیاضی

رئیس اداره حقوقی

118

-

37256124

علیرضا شریفی

کارشناس حقوقی

118

-

37256124

جلال احسان پور

کارشناس حقوقی

118

-

37256124

اکبر زمانزاده

کارشناس حقوقی

118

-

37256124

محمد رضا برزگری

رئیس اداره ارزیابی عملکرد

110

-

37240241

حمید رضا ایمانی

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

111

-

37240241

علی اکبر عابدی

کارشناس ارزیابی

113

-

37240241

ابراهیم  پیمان فر

کارشناس ارزیابی

112

-

37240241

الهام مال اندوز

اپراتور ارزیابی عملکرد

110

-

37230241

حسین قانعی اردکان

عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

126

-

37253051

مسعود دهقانی فیروزآبادی

عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

125

-

37253051

مجید شیر مردی

عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

125

-

37253051

فرزانه آزادی نژاد

کارشناس اتوماسیون هیئت

125

-

37253051

حسین فخر آبادی

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران

603

-

37246100

سعید فهرستی ثانی

کارشناس امور شاهد و ایثار گران

603

-

37246100

مهدی محقق

رئیس اداره امور مشارکتهای مردمی

246

-

37262990

علی محمد قانع عزآبادی

کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی

144

-

37252052

رضا پور فلاح

کارشناس مسئول امور شوراها

245

-

37262990

منیژه غلامرضایی

امور مشارکتهای مردمی

145

-

37252052

محمد جواد شاهدی

کارشناس مدارس غیر دولتی

143

-

37252052

محمد علی توکلی

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی

502

-

37240143

فرهاد مزیدی

کارشناس مسئول اداره سنجش

503

-

37240143

احمد اخوند زردینی

کارشناس مسئول سنجش

519

-

37240304

محمد علی حیدری

کارشناس سنجش

519

-

37240143

علیرضا فلاحی

کارشناس سنجش

504

-

37240143

اکرم نجم

رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان

-

-

2- 38249400

38244559

شهناز هاتفی

کارشناس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان

-

-

2- 38249400

 

مصطفی پایدار

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی

-

-

37257676

فاطمه طالبی

مسئول هماهنگی امور دفتر

-

-

37257676

نعمت الله شمس

معاون/ حراست /بسیج

 

-

-

37266322

فاطمه دهقان

مشاور بانوان/آموزش از راه دور

421

 

37243021

 

حوزه معاونت پشتیبانی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

حاج علی دهقان

معاونت پشتیبانی

201

501

37240141

حامد رشیدی

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت

201

502

37240141

مرضیه جناب شگوهی

کارشناس اتوماسیون

230

-

37240141

سهیلا میرحسینی

کارشناس اتوماسیون

228

-

37240141

سید حسین کلانتری

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی

204

551

37249450

سیدعباس رضویان

کارشناس تعاون

203

552

37249450

فاطمه حسن زاده

کارشناس تعاون

206

553

37249450

رضا محمدی

کارشناس تعاون

256

554

37249450

مهدی جعفری

تعاون

-

555

37249450

عباس جعفری

رئیس اداره دبیر خانه

229

-

37245053

داود گلشن

کارشناس دبیر خانه

227

-

37245053

فخرالسادات طباطبائی

امور دفتری دبیرخانه

229

-

37245053

محمد رضا تیموری

رئیس اداره بودجه و تامین منابع

209

-

37243003

محمد علی حیدری

کارشناس مسئول بودجه و تامین منابع

208

 

37243003

مجتبی موذنی

کارشناس بودجه و تامین منابع

207

-

37243003

محمد حسین پارسائیان

رئیس امور اداری

216

-

37246151

سعید اسلامی

معاون امور اداری و تشکیلات

221

-

37246151

احمد رضا نعمتی

کارشناس تشکیلات

210

 

37243003

محمد کریمی نیا

کارشناس مسئول امور بازنشستگان

222

-

37246151

علی معقول

کارشناس مسئول استخدام

223

-

37246151

محمد اتحادی نیا

کارشناس مسئول انتقالات مرخصی و ماموریت ها

226

-

37246151

حسین رفیعی عقدایی

کارشناس مسئول حقوق و مزایا

219

-

37246151

حمیدرضا طاهری زاده زارچی

کارشناس مسئول حقوق و مزایا

217

-

37246151

حمیدرضا مقیمی

کارشناس تشکیلات و انتصابات

218

-

37246151

علیرضا عباسپور

کارشناس نقل و انتقالات

220

-

37246151

محمد مهدی خانی

رئیس اداره حسابداری

240

531

37240145

علی صادقی

معاون اداره حسابداری

236

532

37240145

منصور امین نژاد

کارشناس مسئول حسابداری

242

533

37240145

سید میثم حسینی

کارشناس امور مالی و اموال

241

534

37240145

زهرا سراستاد

کارشناس مسئول تنظیم حسابها

244

535

37240145

علیرضا آقایی

کارشناس دریافت و پرداخت

248

536

37240145

مجید صادقی

کارشناس امور مالی

235

537

37240145

ماشاءا... شیرحسینی

کارشناس حسابداری

243

538

37240145

علیرضا هادی نژاد

کارشناس اعتبارات

239

539

37240145

محمد رضا صادقی

خدمتگزار

243

 

37240145

سید محمود دهقان حسینی

رئیس اداره پشتیبانی و تدارکات

259

-

37255772

محمد حسین رعیت پور

معاون اداره تدارکات و پشتیبانی

264

-

37243144

کمال محمدی پور

کارشناس اداره تدارکات و پشتیبانی

251

-

37243144

شریف مجیدیانی

کارپرداز اداره تدارکات و پشتیبانی

262

-

37243144

غلامرضا آرچین

کارشناس اداره تدارکات و پشتیبانی

253

-

37243144

حسین صفری

کارشناس ساختمان

258

-

37243144

جمال خاکزاد

تأسیسات

-

-

-

رسول هادی زاده

کارشناس اسناد

255

-

-

محمد حسین شیر حسینی

انبار

255

-

-

علی شریفی

انبار

255

-

37212950

علی عبادی

نگهبان انبار

-

-

37212950

اصغر فروزان فر

نگهبان انبار

-

-

37212950

ابراهیم شیر حسینی

نقلیه

250

-

37243021

محمدحسین تاروردیان

راننده

249

 

37243021

محمد حسین خوشنواز

راننده

249

-

37243021

محمدعلی پوربرزگر

راننده

249

-

37243021

محمود صادقی

راننده

249

-

37243021

عباس صادقی

راننده

249

-

37243021

مصطفی صدیقی

راننده

249

-

37243021

روح الله آزموده

راننده

249

-

37243021

کاظمی ، حاتمی ، دهقانپور

نگهبان

261

627

 

37243021

محمد قانع

تکثیر

232

 

37243021

 

باجه بانک ملی

628

 

37243021

 

حوزه معاونت آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

محمود زارع مهرجردیی

معاونت آموزش متوسطه

501

651

37241532

سید احمد دهقان پور

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت

501

652

37241532

محمد دهشیری

رئیس اداره اموزش متوسطه دوره دوم

512

-

38244166

علی زارع زردینی

کارشناس اموزش متوسطه

509

-

37244166

حامد امین الرعایایی

کارشناس دوره دوم متوسطه

528

-

37244166

مصطفی دهشیری

رئیس اداره اموزش متوسطه دوره اول

417

-

37253050

اکبر زارع زاده

کارشناس مسئول متوسطه دوره اول

416

-

37253050

مسعود قلع گر حکومتی

رئیس آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش

515

681

37243559

ابراهیم فلاحتی مروست

کارشناس مسئول فنی و حرفه ای

529

682

37243559

سید وحید هادی نیا

کارشناس آموزش های  فنی و حرفه ای

513

685

37243559

مهدی زارع سروی

کارشناس کارودانش و کشاورزی

517

686

37255144

علیرضا کارگریان

رئیس اداره تکنولوژی

406

-

-

مجید باغی

کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های اموزش متوسطه

508

-

-

حمید ابوالحسنی

کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های اموزش متوسطه

507

-

-

انتظاری

رئیس خانه ریاضیات یزد

-

-

36223964

مستقل چی

رئیس باشگاه  علمی پژوهشی جوان

-

-

36260200

 

حوزه معاونت آموزش ابتدایی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

محمد حسن رادمنش

معاون اموزش ابتدایی

401

601

37240142

علیرضا نجفی

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت

401

602

37240142

سعیده بهادر زاده

رئیس اداره دوره اول

-

611

37240142

جمیله جنتی

کارشناس دوره اول

-

611

37240142

محمدرضا میرجلیلی

رئیس اداره دوره دوم ابتدایی

412

-

37253040

علی ملا نوری

کارشناس مسئول اداره دوره دوم

404

-

37253040

صادق رضایی

کارشناس اداره دوره دوم

414

-

37253040

حمیدرضا ابراهیمی اسدابادی

رئیس اداره تکنولوژی و گروه های اموزش

411

-

37255232

محمد رضا عباسی شوازی

کارشناس عشایر

411

-

37255232

مجتبی میزساز

کارشناس تکنولوژی

411

-

37255232

 

 

حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

علی سرداری

معاون پرورشی و فرهنگی

601

-

37240341

احمدرضا باقرپور

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت

601

-

37240341

محمد حسین انتظاری

رئیس اداره فرهنگی هنری

610

-

37240343

احمدرضا صمدی

کارشناس مسئول فرهنگی هنری

612

-

37240342

کاظم پناهی

کارشناس فرهنگی هنری

612

-

37240342

منصور کریمی

کارشناس مسئول کانون ها واردوها

623

-

37240343

ناصر شریف

کارشناس اردو ها و کانون ها

623

-

37240343

میثم فلاح

کارشناس مناسبت های مذهبی

-

-

37240343

سعدی زارع شاهی

رئیس اداره امور تربیتی

615

-

37248080

عارف غفاریان

کارشناسی برنامه ریزی امور تربیتی

616

-

37248080

تاج الملوک اعتمادالعلماد

کارشناس امور تربیتی

615

-

37248080

محسن گلستانی فر

رئیس اداره قران و عترت

606

-

37247979

مهدی حسنی

کارشناس قران و عترت

606

-

37247979

نجمه شهریاری

کارشناس قران و عترت

605

-

37247979

حسینعلی ملانوری

رئیس سازمان دانش آموزی

-

-

36207671

علیرضا قطب الدینی

معاون پشتیبانی امور اداری  سازمان دانش آموزی

-

-

36207672

سیدحمید فلاح زاده

کارشناس تشکیلات سازمان دانش آموزی

-

-

36207673

مهدی کارگر

کارپرداز سازمان دانش آموزی

-

-

36207673

منیژه باغبان

دبیرخانه سازمان دانش آموزی

-

-

36207674

بمانعلی جعفری

خدمتگزار

-

-

36207674

-

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

506

 

37240344

ذبیح الله کردآبادی

کارشناس مسئول مشاوره

505

 

37240344

سید مصطفی سالاری

کارشناس مشاوره

505

 

37240344

حمیده رادپور

رئیس مرکز مشاوره امام حسین علیه السلام

-

-

37334030

سرهنگ دهقانپور

سازمان بسیج فرهنگیان (برادران )

275

 

37243021

خانم دهقان

سازمان بسیج فرهنگیان (خواهران )

620

 

37243021

 

حوزه معاونت برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

علیرضا مصباح فر

معاون برنامه ریزی

301

401

37249001

محمد رضا جعفری ندوشن

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی

301

402

37249001

رضا زادآفرین

رئیس گروه طرح و برنامه

302

-

37252051

مطهره افخمی

کارشناس مسئول آمار

304

-

37252051

حجت خواجه امینیان

کارشناس برنامه

303

-

37252051

ابوالفضل پهلوان حسینی

رئیس اداره  فن آوری

130

441

37243145

علیرضا منتظری هدش

کارشناس مسئول آی تی

132

442

37246162

سید محسن بهادر نیا

کارشناس فن آوری

140

443

37243145

مالک انوری

کارشناس آی تی

129

444

37243021

روح الله پورصالح

کارشناس آی تی

131

445

37246162

محمد علی خانی

کارشناس آی تی

128

446

37246162

محمد نعیمی پور

رئیس اداره برنامه ریزی

312

-

37256342

جلیل رحیمی

کارشناس مسئول اجرای دوره ها

311

-

37256342

حامد باقرپور

کارشناس مسئول برنامه ریزی

315

-

37256342

محمد علی صالحیان

کارشناس اجرای دوره های آموزشی

313

-

37256342

سعید شیبانی

رئیس گروه تحقیق و پژوهش

-

-

38250041

علی امیرچقماقی

کارشناس تحقیق

-

-

38250041

عباس تیموری

مدیر مرکز تحقیقات

-

-

36259556

ظریفه تیموری

مسئول آزمایشگاه

-

-

36259556

حمیدرضا دهقانی اشکذری

مسئول کتابخانه

-

-

36259556

 

حوزه معاونت تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

عباس دهقان

معاونت تربیت بدنی و سلامت

263

-

37240242

محمد حسین دهقان بنادکی

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی

263

-

37240242

مصطفی خلیلی

رئیس اداره تربیت بدنی

609

608

37244202

مهدی قائنی

کارشناس مسئول تربیت بدنی پسران

608

608

37244202

عصمت بابایی

کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران

525

609

 

محمدحسین قانع

کارشناس تربیت بدنی

608

-

37244202

سمانه نایب کبیر

کارشناس تربیت بدنی

526

-

 

محمد علی شایق

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

618

 

37256343

مریم قانع عزآبادی

قراردادی شاغل در اداره مراقبت در برابر اسیب های اجتماعی

619

 

37256343

سید احمد حسینی تبار

رئیس اداره سلامت و تندرستی

306

-

37256343

 

 

حوزه معاونت سواد آموزی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

voip

مستقیم

مرآت امین الرعایا

معاون سواد آموزی

-

-

36251010

حسن حاضری بغداد آبادی

رئیس اداره سنجش

-

-

36203899

محمد علی شرافت

رئیس اداره سوادآموزی

-

-

36203898

محمد حسن محمدی

کارشناس سنجش سواد آموزی

-

-

36250506

زهرا رستگار

کارشناس واگذاری ها

-

-

36250507

محمد دهقانی

کارشناس ارزشیابی

-

-

36202221

وحید قهوه چی الحسینی

راننده

-

-

-

علیرضا فلاح نژاد

سرایدار

-

-

36250505

 

مراکز وابسته

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

دکتر عباسعلی رضایی

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان پاکنژاد

36236022

2- 36234031

دکترصدیقه ناظمیان

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا (س)

36295022

9- 36238788

عباسعلی دانافر

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

9- 36229096

36221766

دکتر محمد رضا عارفی

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان یزد

37254790

 

 

 

روسای شهرستانها ومناطق 14 گانه آموزش وپرورش استان یزد

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

دورنویس

عبدالحمید صابری

مدیر اموزش و پرورش ناحیه یک یزد

37252900

37242146

منصور ارجمندی

مدیر اموزش و پرورش ناحیه دو

36240444

36243650

مسلم روحی پناه

مدیر اموزش و پرورش ابرکوه

32820826

32825301

محمد اشرفیان

مدیر اموزش و پرورش اردکان

32228774

32222180

علی اصغر رنجبر

مدیر اموزش و پرورش بافق

32414949

32413036

حسن عبداللهیان

مدیر اموزش و پرورش بهاباد

32473166

32472676

محمد صادق مهدیان

مدیر اموزش و پرورش تفت

32622224

32623028

حبیب الله کاظمی نسب

مدیر اموزش و پرورش خاتم

32572452

32572190

علیرضا کمالیان

مدیر اموزش و پرورش اشکذر

32723451

32723100

سیدعلی کارآموز

مدیر اموزش و پرورش مهریز

32522048

32523025

 محسن موحدی فرد

مدیر اموزش و پرورش میبد

32322020

32325545

شعبان الهام بخش

رئیس آموزش و پرورش منطقه نیر

32653688

32653389

محمد علی امینی

رئیس آموزش و پرورش منطقه مروست

32583500

32583001

محمد کمالی

رئیس آموزش و پرورش منطقه زارچ

35272727

25272880

 

 

مراکز رفاهی

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

آدرس

عباسعلی صادقی مقدم

مدیرعامل خانه معلم

38247029

خیابان آیت الله کاشانی کوچه جنب پارک هفتم تیر

محمد صادق دهقانی

مدیر عامل تالار فرهنگیان

38241615

4- 38250041

صفائیه خیابان عدالت

دکترعباسعلی ایمانی

مدیرعامل کلینیک فرهنگیان

36266104

36261790

انتهای خیابان شهید رجائی خیابان معلم

 

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد