ثبت نام مدارس راهنمايي نمونه
بسمه تعالي

قابل توجه كليه دانش آموزان مستعد پايه پنجم ابتدايي متقاضی ثبت نام درمدارس راهنمایی نمونه دولتی


بدينوسيله به اطلاع  متقاضيان ادامه تحصيل در مدارس راهنمايي نمونه دولتي  استان يزد مي رساند  جهت ثبت نام و شركت در آزمون از تاريخ  25/1/1389  لغايت 9/2/1389 به دفتر آموزشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند.
الف- ضوابط شركت درآزمون :
1- اشتغال به تحصيل درپايه پنجم ابتدايي درسال تحصيلي جاري
2- نداشتن سابقه مردودي وترك تحصيل در طول دوره ابتدايي
3- حداقل معدل امتحانات خرداد ماه در پایه پنجم کمتر از 16 نبوده و قبولی خرداد ماه باشند .
4- تائيد صلاحيت اخلاقي وتربيتي دانش آموزتوسط آموزشگاه محل تحصيل
ب- مدارك لازم جهت ثبت نام :
1- گواهي صادره ازمراجع ذيصلاح ( براي دانش آموزاني كه ازسهميه ايثارگران استفاده مي كنند)
2- يك قطعه عكس رنگي 4*3(عكس مربوط به سال جاري، داراي زمينه سفيد و پشت نويسي شده باشد)
3- هزينه ثبت نام  به ازاي هر نفردانش آموز شهری 18000ريال  و به ازای هر نفر دانش آموز روستایی 15000 ریال
ج- مواددرسي آزمون  :
*  قرآن و هديه هاي آسمان با ضريب 1 و تعداد 10سوال
* رياضيات باضريب4 و تعداد 25 سوال
* علوم اجتماعي باضريب 1 و تعداد 20سوال (جغرافي 7 سوال، تاريخ 8 سوال ، مدني 5 سوال )               
 * علوم تجربي باضريب3 و تعداد 25 سوال
 * بخوانيم و بنويسيم  باضريب2 و تعداد 10سوال
د) ملاك پذيرش ‌:
* تعدادي از داوطلبان با توجه به ظرفيت هر آموزشگاه نمونه و به تفكيك كد سهميه ، بر اساس  تركيب60درصد نمره آزمون و40درصد معدل خرداد ماه از بالاترين امتياز پذيرش مي شوند.
*10% ظرفيت هرآموزشگاه به فرزندان ايثارگران(فرزندان محترم شهدا،مفقودين،آزادگان،جانبازان50% به بالا) تنها در صورت احراز شرايط مساوي در مقايسه با ساير دانش آموزان ( به لحاظ نصاب علمي و شرط معدل ) تعلق مي گيرد
*60% سهميه پذيرش مدارس راهنمايي نمونه دولتي متعلق به دانش آموزان روستايي مي باشد.
توجه :
 1- اين آزمون نمره منفي ندارد و سئوالات آن بصورت چهارگزينه اي بوده كه يك سوم آن از پايه چهارم و 2 سوم آن از  پايه  پنجم ابتدايي خواهدبود.
2-براي دانش آموزاني كه رفت و آمد روزانه برايشان مقدور نيست مدارس نمونه بصورت شبانه روزي خواهد بود .
3-دانش آموزاني كه در سال تحصيلي آينده قصد تغيير محل سكونت خود را دارند ومتقاضي ثبت نام درديگر مدارس نمونه هستند مي توانندبادردست داشتن مدارك لازم به همراه يكي ازاولياء خود به گروه آموزش راهنمايي اين سازمان مراجعه نمايند ( براي كسب اطلاعات بيشتر به دفتر مدرسه مراجعه شود).

گروه آموزش وپرورش راهنمايي تحصیلی سازمان آموزش و پرورش استان يزد