شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
 
مناسبت ها

اطلاعیه

با توجه به مراجعات مکرر متقاضیان استخدام درآموزش وپرورش  بدینوسیله به اطلاع می رساند
 تاکنون دستورالعملی درخصوص جذب نیرو به این اداره کل ابلاغ نشده است
بدیهی است هرگونه اطلاع رسانی دراین زمینه از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش استان صورت خواهد گرفت

 
پیوندها            
.
..
.
.


آئينه انتظار


ای ماه،که نقش بسته بر آب بیا
آرام و قرار دل بی تاب بیا
امشب شب میلاد علی شیر خداست
سوگند به آن شهید محراب بیا
ص.ع


ای ماه،که نقش بسته بر آب بیا
آرام و قرار دل بی تاب بیا
امشب شب میلاد علی شیر خداست
سوگند به آن شهید محراب بیا
ص.ع


ای ماه،که نقش بسته بر آب بیا
آرام و قرار دل بی تاب بیا
امشب شب میلاد علی شیر خداست
سوگند به آن شهید محراب بیا
ص.ع