شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
آمار سایت
 
مناسبت ها

اطلاعیه

با توجه به مراجعات مکرر متقاضیان استخدام درآموزش وپرورش  بدینوسیله به اطلاع می رساند
 تاکنون دستورالعملی درخصوص جذب نیرو به این اداره کل ابلاغ نشده است
بدیهی است هرگونه اطلاع رسانی دراین زمینه از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش استان صورت خواهد گرفت

 
پیوندها            
.
..
.
.


آئينه انتظار


شعبان شده ماه چند خورشید شود
دنیا شاد از شادی ناهید شود
این جمعه که میلاد حسین بن علیست
از راه بیا که عید در عید شود
ص.ع


شعبان شده ماه چند خورشید شود
دنیا شاد از شادی ناهید شود
این جمعه که میلاد حسین بن علیست
از راه بیا که عید در عید شود
ص.ع


شعبان شده ماه چند خورشید شود
دنیا شاد از شادی ناهید شود
این جمعه که میلاد حسین بن علیست
از راه بیا که عید در عید شود
ص.ع