شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
آمار سایت
 
مناسبت ها
 
پیوندها            
.
..
.
.
آئينه انتظار


دلتنگم و از خدا تو را می خواهم
لبریز سکوت و اشک و درد و آهم
رفته رمضان و عید فطر اما من
از منتظران رویت آن ماهم
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


دلتنگم و از خدا تو را می خواهم
لبریز سکوت و اشک و درد و آهم
رفته رمضان و عید فطر اما من
از منتظران رویت آن ماهم
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


دلتنگم و از خدا تو را می خواهم
لبریز سکوت و اشک و درد و آهم
رفته رمضان و عید فطر اما من
از منتظران رویت آن ماهم
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا