شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
آمار سایت
 
مناسبت ها
 
پیوندها            
.
..
.
آئينه انتظار


باز ای و ببین که پشت کنعان تا شد
یعقوب گریست تا که نابینا شد
این جمعه سری بزن به دلتنگیمان
بازآ زغمت دو دیده مان دریا شد
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


باز ای و ببین که پشت کنعان تا شد
یعقوب گریست تا که نابینا شد
این جمعه سری بزن به دلتنگیمان
بازآ زغمت دو دیده مان دریا شد
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


باز ای و ببین که پشت کنعان تا شد
یعقوب گریست تا که نابینا شد
این جمعه سری بزن به دلتنگیمان
بازآ زغمت دو دیده مان دریا شد
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا