شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
 
مناسبت ها 
پیوندها            
.
..
.
.اطلاعیه

با توجه به مراجعات مکرر متقاضیان برای ثبت نام" سرباز معلم " بدینوسیله به اطلاع می رساند تاکنون سهمیه ای برای جذب سرباز معلم به این اداره کل ابلاغ نشده است بدیهی است چنانچه سهمیه ای دراین زمینه به آموزش و پرورش استان اختصاص یابد از طریق همین سایت به اطلاع عموم خواهد رسید

آئينه انتظار


حالا که به سر شد غم فصل سرما
ای آیت حق نزول فرما برما
خورشید من از صمیم آن قلب رئوف
برجمله عشاق،عنایت فرما

ص.ع


حالا که به سر شد غم فصل سرما
ای آیت حق نزول فرما برما
خورشید من از صمیم آن قلب رئوف
برجمله عشاق،عنایت فرما

ص.ع


حالا که به سر شد غم فصل سرما
ای آیت حق نزول فرما برما
خورشید من از صمیم آن قلب رئوف
برجمله عشاق،عنایت فرما

ص.ع