صفحات فرزند
ثبت نام در دوره های آموزشی شهید مطهری

همکاران محترم جهت ثبت نام و دریافت فایل کتاب های جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلام  و انسان و ایمان  شهید مطهری به سایت

http://yazdedu.ir/web/zemnekhedmat

مراجعه نمائید.

نیاز سنجی دوره های آموزشی

همکاران محترم جهت نیاز سنجی دوره های آموزشی به

سامانه جامع فرهنگیان

 http://ltms.medu.ir

در قسمت ضمن خدمت (دوره های مورد نیاز) مراجعه و از بین آنها حداکثر 15 دوره تا سقف 120 ساعت را می توانند انتخاب نمایند.

( تذکر: حداکثرتا  31 تیرماه مهلت انتخاب دوره ها می باشد)

-------------
 
-------------------
-------------------
----------------------------
-------------------
---------------------

لیست نشریات معتبر جهت چاپ مقاله
 

-