سامانه اطلاعات هوشمندسازی مدارس
سامانه اطلاعات هوشمندسازی مدارس

حداقل کردن حداکثر

جهت ورود به سامانه اطلاعات هوشمندسازی مدارس بر روی لینک زیر کلیلک کنید

 

ورود به سامانه

 

 

مهلت تکمیل اطلاعات تا 95/9/25 تمدید شده است.