نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های آمادگی المپیاد زیست شناسی مبحث ژنتیک


 

از تاریخ 1396/10/14 کلاس های آمادگی المپیاد زیست شناسی، مبحث ژنتیک با حضور آقای زین الدینی در باشگاه جوان آغاز شد. این کلاس ها در هفته های آینده در روزهای آخر هفته برگزار خواهد شد. 

آدرس کوتاه: