نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کارگروه ادبیات و علوم انسانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی


 

 در روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 کارگروه حوزه ادبیات و علوم انسانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه آقای آلهام بخش، آقای قلمسیاه، آقای وصال، آقای امامی، آقای امیری، آقای مطهری نیا و خانم دهقانی در باشگاه جوان برگزار گردید. 

 

آدرس کوتاه: