نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی سال تحصیلی 97-96 از شنبه ۲۵ آذر لغایت چهارشنبه ۲۹ آذر 1396


 

ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی سال تحصیلی 97-96 از شنبه ۲۵ آذر لغایت چهارشنبه ۲۹ آذر اعلام شد. امکان ثبت نام هم بصورت فردی(توسط دانش آموز یا اولیاء) ازقسمت ورود دانش آموزان و هم بصورت گروهی (توسط مدیر مدرسه) از قسمت ورود مدیران ازطریق لینک  http://oly.medu.ir  وجود دارد.

 

آدرس کوتاه: