نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رصد عمومی بارش شهابی جوزایی گروه نجوم


رصد عمومی بارش شهابی جوزایی گروه نجوم پَرَن یزد چهارشنبه 22آذر با سرپرستی آقای مصدق در منطقه نصرآباد یزد برگزار شدحرکت گروه از میدان امام حسین در ساعت 19:15 انجام گرفت. پس از رسیدن به محل رصد و استقرار تلسکوپها، ابتدا آقای فروغی در خصوص اجرام سماوی، مروری بر صورت های فلکی، اصول جهت یابی و قبله یابی، معرفی بارش شهابی جوزایی و همچنین معضل آلودگی نوری توضیحاتی ارائه دادندپس از آن افراد به دو گروه تقسیم و برای دیدن اجرام عمقی آسمان به جایگاه تلسکوپ ها مراجعه نمودند و اجرامی مانند خوشه پروین، سحابی جبار، کهکشان آندرومدا، خوشه دوقلو و ... را مشاهده کردند

پس از مشاهده اجرام عمقی آسمان و صرف شام در کنار آتش، افراد به تماشای بارش زیبای شهابها نشستند و تیمی از اعضای گروه پَرَن نیز در کنار بقیه به شمارش شهابهای جوزایی مشغول شدند. این تیم از ساعت 22:20 تا 22:50 بمدت نیمساعت تعداد 111 شهاب شمارش کردند که حاکی از نرخ ساعتی سرسویی (zhr) بالای این بارش دارد.

در بخش عکاسی نجومی نیز آقای شاهدی به ارائه توضیحاتی در خصوص اصول عکاسی نجومی و تنظیمات دوربین برداختند و تصاویر زیبایی از آسمان و مراحل انجام برنامه ثبت نمودندرصد در ساعت 23:15 پایان یافت و گروه به سمت یزد حرکت نمود.

 

آدرس کوتاه: