نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

۱۵۰مین جلسه گفتمان نجومی گروه نجوم پَرَن شنبه ۳۰دی


 
گروه نجوم باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد در نظر دارد  شنبه ۳۰دی ماه 1396 ساعت ۱۹:۳۰- ۱۸ ، ۱۵۰مین جلسه گفتمان نجومی  خود را با موضوعیت همجوشی هسته ای در محل باشگاه علمی پژوهشی جوان واقع در بلوار طالقانی-کوچه حنا برگزار نماید. 
حضور برای تمام علاقه مندان آزاد می باشد.
 
آدرس کوتاه: