نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

18081256101 مديريت امور مدارس شاهد

مدیریت امور مدارس تیزهوشان

1- نوع خدمت : الکترونیکی 

کلیه امور مربوط به ثبت نام و جایابی و آزمون این مدارس تا اعلام نتیجه الکترونیکی برگزار می گردد.

1-مدیریت مدارس تیزهوشان

2-مدیریت مدارس شاهد

3-مدیریت مدارس استثنایی

4- مدیریت مدارس خارج کشور( مربوط به وزارت می باشد)

آدرس کوتاه: