نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

برنامه های تولید شده در استان جهت استفاده در میز خدمت الکترونیک

 

 

1

اتوماسیون اداری

 

2

 جمع آوری اطلاعات بصورت الکترونیکی

 

3

 ساماندهی نیروی انسانی ( تعیین محل خدمت همکاران فرهنگی)

4

 ساماندهی تجهیزات مدارس

5

کلاس های مجازی

6

ویدیو کنفرانس

7

گروه های آموزشی(ثبت نام و برگزاری کارگاه بصورت مجازی و صدور گواهی )

8

 گزارشات کسورات حقوق

9

 بیمه طلائی

10

 بیمه حوادث

11

آزمون پیشرفت تحصیلی

12

سوئیت های رفاهی

13

ابلاغ ها و احکام و سوابق آموزشی

14

 ارزیابی کارکنان

15

 آزمون های مهارت های هفت گانه

16

 تالار گفتگو

17

 مرخصی و ماموریت کارکنان اداری استان

18

 ثبت نام مدارس هیئت امنایی

19

ثبت نام سرباز معلم

20

رزوز غذا از آشپزخانه مرکزی مدارس

21

خرید از فوظگاههای طرف قرارداد

22

حکم حقوقی

23

فیش حقوقی

24

ابلاغ همکاران