اطلاعیه

شرکت مسکن سازان چهارخانه یزد هیچ گونه ارتباطی با اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ندارد

 اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش در خصوص فروش آپارتمان های ویژه فرهنگیان توسط شرکت مسکن سازان چهارخانه یزد اطلاعیه ای صادر کرد در این اطلاعیه آمده است : شرکت مسکن سازان چهارخانه یزد مستقر در کانون بازنشستگان که اقدام به فروش آپارتمان ویژه فرهنگیان نموده است ، هیچ گونه ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد.مراتب جهت اطلاع همکاران اعلام می گردد و عواقب هر گونه ارتباط با شرکت فوق الذکر به عهده خود شخص بوده و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

آدرس کوتاه: