اعلام شرایط نقل وانتقال معلمان

نحوه و شرایط جابجائی معلمان درداخل و خارج از استان اعلام شد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در شهرستان ها و مناطق ودرراستای کمک به تامین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان محترم دستورالعمل نقل و انتقالات در سال تحصیلی 97-96 به ادارت شهرستانها و مناطق 14 گانه استان ابلاغ شده است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "علی دهقان بهابادی" شرط اصلی انتقال را علاوه بر شرایط دستور العمل نقل و انتقالات ، عدم نیاز مبداء  ،  نیاز مقصد  و  تایید کمیته نقل و انتقالات استان دانست  وافزود : معلمان متقاضی درون استانی می توانند برای تکمیل  فرم امتیاز بندی و ارائه مستندات مربوطه از تاریخ 1/3/96 لغایت 20/3/96 به امور اداری محل خدمت خود مراجعه نمایند .

وی در مورد زمان پذیرش درخواست ومدارک متقاضیان  نقل و انتقال برون استانی  نیز گفت : این عزیزان نیز می توانند فرم درخواست ومدارک خود را از تاریخ1 /3/96 لغایت 31/3/96 به امور اداری محل خدمت تحویل نمایند

فرم امتیاز بندی داخل استان

فرم امتیاز بندی خارج استان

آدرس کوتاه: