تعیین شهریه مدارس غیردولتی به کارگروه های مناطق آموزش و پرورش واگذار می شود

معاون وزیر درنشست مشترک با موسسان مدارس ومراکز غیردولتی یزد تعیین شهریه مدارس غیردولتی به کارگروه های مناطق آموزش و پرورش واگذار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در نشست مشترک موسسان مدارس و مراکز غیردولتی استان یزد گفت : تعیین شهریه مدارس غیردولتی به کارگروه های مناطق آموزش و پرورش واگذار می شود "مجتبی زینی وند" افزود: براساس ماده 15 قانون تاسیس مدارس غیردولتی کارگروه مناطق آموزش وپرورش براساس اقتضائات محلی و شرایط منطقه شهریه مدارس غیردولتی را تعیین می کنند . "زینی وند" از تنظیم دستورالعمل نظارت و بازدید از مراکز غیردولتی نیز خبرداد و گفت : دراین دستورالعمل خود ارزیابی موسس ، ارزیابی منطقه و ارزیابی استان و کشور به خوبی تبیین شده است . وی به پرداخت معوقات معلمان مدارس خرید خدمات آموزشی تا پایان هفته جاری اشاره کرد و گفت : دراین پرداخت حقوق معوقه این گروه از معلمان تا پایان شهریور ماه تسویه خواهد شد . ایشان خاطر نشان کرد سامانه ویژه این معلمان در هفته آینده راه اندازی و موضوع بیمه و نحوه پرداخت آنها هم حل می شود.

آدرس کوتاه: