حضور گسترده فرهنگیان و دانش آموزان استان یزد در راهپیمایی روز 13آبان

فرهنگیان و دانش آموزان استان یزد در راهپیمایی روز 13آبان حضور یافتند.

آدرس کوتاه: