دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد

استاندار یزد : آموزش و پرورش متعلق به همه ماست و باید برای رفع مشکلات آن تلاش کنیم

خروجی نظام تعلیم و تربیت باید گسترش و ترویج اخلاق و معنویت در جامعه و بین نسل جوان باشد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با دستور کار توسعه مشارکت درآموزش و پرورش به ریاست استانداریزد و با حضور معاون وزیر ورئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در سالن اندیشه استانداری برگزارشد .
استاندار یزد دراین نشست با اشاره به نقش و جایگاه آموزش و پرورش و لزوم مشارکت همه جانبه برای رفع مشکلات دستگاه تعلیم و تربیت گفت :  آموزش و پرورش متعلق به همه ماست و باید برای رفع مشکلات آن تلاش کنیم
"محمود زمانی قمی" تلاش مجموعه فرهنگیان و مدیریت تلاشگرانه و اخلاق محور مدیر کل آموزش و پرورش استان را ستود و افزود : خروجی نظام تعلیم و تربیت باید گسترش و ترویج اخلاق و معنویت در جامعه و بین نسل جوان باشد .
زمانی قمی افزود: اگر در جامعه ای از حریم ها و ارزش ها صیانت شود خیلی از آسیب ها در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی نیز در آن جامعه کم می شود بنابراین آموزش و پرورش برای رسیدن به آن هدف های متعالی بکوشد.
وی با بیان اینکه فرهنگ سپاس و قدردانی جزو فرهنگ اسلامی ، ایرانی است از همگان تقاضا کرد تا در تعریف و تمجید ها همواره حد اعتدال را رعایت کنند و دانش آموزان را با مرزها تمجید وتملق آشنا سازید .
استاندار یزد برملاک قرار دادن قانون در همه زمینه ها تاکید کرد و گفت : تامین نیاز آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی به زمین برای ساخت مدارس یک ضرورت است و لازم است دستگاههای ذیربط دراین زمینه با احصای نیاز و شناسائی زمین های دارای کاربری آموزشی نسبت به رفع این نیاز اقدام کنند .
رئیس شورای آموزش و پرورش عملکرد امروز دستگاه تعلیم و تربیت را زمینه ساز ساختن فردایی پویا و پاینده دانست و گفت : آینده ما حاصل کار امروز ماست فلذا تلاش کنیم موانع و مشکلات موجود بر سرراه آموزش و تربیت را تا سرحد ممکن مرتفع سازیم .

آدرس کوتاه: