دومین نشست هم اندیشی با موضوع « مدارس کیفی» برگزارشد

دومین نشست هم اندیشی با موضوع « مدارس کیفی» 30مهر ماه در محل سالن کنفرانس پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان یزد در این نشست  ضمن بررسی جایگاه ایران در آزمون‌های بین المللی تیمز و پرلز  به عملکرد کشورهای مختلف در سوادخواندن (پرلز) و دروس علوم و ریاضی ( تیمز) پرداخت و دلیل پیشرفت و موفقیت برخی کشورها در این مباحث و سایر جنبه‌های آموزشی را به نوع روش های تدریس و جو حاکم بر کلاس و مدرسه و نوع ارتباط معلم و دانش آموزان برشمرد.

" علیرضا مصباح‌فر "  بخش مهمی از مطالب خود را به بررسی و راه‌های اجرایی شدن « تئوری انتخاب گلاسر» در مدارس اختصاص داد.

در ادامه حاضرین به بیان دیدگاه‌ها و راه‌کارهای عملی در این زمینه پرداختند.

آدرس کوتاه: