دو خبر ورزشی

برگزاری مرحله استانی مسابقات شنا آموزشگاه های استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مسابقات شنا  دختران آموزشگاه های استان در مقطع متوسطه اول و با حضور بیش از 40 دانش آموز ورزشکار از 5 شهرستان استان يزد)بافق ، ابرکوه، میبد ، ناحیه یک ، ناحیه دو )در استخر فرهنگیان شهدای دانش آموز یزدبرگزار گردید.

گفتنی است  نتایج این مسابقات در مقطع متوسطه اول بدین شرح می باشد.

100 متر آزاد؛مهدیه اکرمی از ابرکوه مقام اول، مهرسا امینی از ناحیه دو  مقام دوم، ندا محمد علی زاده از بافق مقام سوم

100 مترکرال پشت ؛مهدیه علیزاده از ناحیه دومقام اول،ندا محمد علی زاده از بافق مقام دوم ،زهرا سرباغي از ناحیه دو مقام سوم

100متر پروانه ؛مهدیه اکرمی از ابرکوه مقام اول، مهرسا امینی از ناحیه دو مقام دوم ،زهرا مزیدی از ناحیه دو مقام سوم

100متر قورباغه ؛ مهدیه علیزاده از ناحیه دومقام اول، نازنین زهرا ساده از ناحیه يک مقام دوم افسانه دهقان زاده از بافق مقام سوم

200متر مختلط انفرادی؛مهدیه اکرمی از ابرکوه مقام اول ،مهرسا امینی از ناحیه دومقام دوم،مهدیه علیزاده از ناحیه دومقام سوم، نتایج تیمی مسابقه ناحیه دو مقام  اول .بافق مقام دوم .ناحیه يک مقام سوم

برگزاری مرحله استانی مسابقات شنا پسران آموزشگاه های استان                                                                

همچنین مسابقات شنا پسران  آموزشگاههای استان نیزبا حضور 35 ورزشکار ، مربی و سرپرست از 4 شهرستان استان یزد (ناحیه یک ، ناحیه دو ، اردکان ، میبد )در محل استخر فرهنگیان برگزار گردید.   

نتایج  این مسابقات در مقطع ابتدایی بدین شرح می باشد :                                                                                              50 متر آزاد : عماد دهقانی از ناحیه یک  مقام اول ، ابوالفضل طالبی از ناحیه دو مقام دوم ، ابوالفضل اکرم زاده از اردکان مقام سوم  

100متر آزاد : سید عرفان دادور از ناحیه دو مقام اول ، محمدصالح غفاری ازناحیه دو مقام دوم ، علی حبیبی راد از ناحیه یک مقام سوم

50مترپشت :  سید عرفان دادور از ناحیه دو مقام اول ،  علی حبیبی راد از ناحیه یک مقام دوم ، محمدپوردهقان از اردکان

100مترپشت : سید عرفان دادور از ناحیه دو مقام اول ،   ابوالفضل طالبی از ناحیه دو مقام دوم ، شایان طاهری از ناحیه یک مقام سوم

50متر قورباغه : محمد مهدی اکرم زاده از اردکان مقام اول ، عماد دهقانی از ناحیه یک مقام دوم ، سبحان امامی از ناحیه یک مقام سوم

100متر قورباغه : شایان طاهری از ناحیه یک مقام اول ، سبحان امامی از ناحیه یک مقام دوم ، هادی نظری از اردکان مقام سوم

50متر پروانه : عماد دهقانی از ناحیه یک مقام اول ، شایان طاهری از ناحیه یک مقام دوم ، ابوالفضل طالبی از ناحیه دو مقام سوم

لازم به  ذکر است پنج نفر برتر این مسابقات در شهریور ماه جهت شرکت در مسابقات کشوری به  استان چهارمحال وبختیاری اعزام خواهند شد.

 

آدرس کوتاه: