سوادآموزی استان یزد 2000 نفر از اتباع خارجی را در کلاس های سوادآموزی آموزش می دهد

معاون سوادآموزی استان:
سوادآموزی استان یزد 2000 نفر از اتباع خارجی را در قالب طرح های ریلیف ، کمیساریا و آموزش اتباع را در کلاس های سوادآموزی آموزش می دهد

 

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:

معاون سوادآموزی استان در نشست مشترک بابت طرح آموزش اتباع خارجی کمیساریا 2018 گفت: سوادآموزی استان یزد 2000  نفر از اتباع خارجی را در قالب طرح های ریلیف ، کمیساریا و آموزش اتباع را در کلاس های سوادآموزی آموزش می دهد.

مرآت امین الرعایا در این نشست گفت: 250 نفر در دوره  سوادآموزی در شهرستان های اردکان ، میبد و یزد تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان قرار گرفته اند که کلاس های آن از اول شهریور ماه شروع و دی ماه به پبایان می رسد.

در این نشست مشکلات و موانع اجرایب طرح بررسی و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات ارائه گردید.

 

 

 

آدرس کوتاه: