شوراهای آموزش و پرورش زمینه ساز مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش را فراهم می سازد.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت مردمی : شوراهای آموزش و پرورش زمینه ساز مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش را فراهم می سازد.


تاکید معاون وزیر برتوسعه مشارکت درآموزش و پرورش
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت مردمی : شوراهای آموزش و پرورش زمینه ساز مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش را فراهم می سازد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت مردمی در دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد  با یادآوری این موضوع که جوامعی که به فکر توسعه بوده اند اول به آموزش و پرورش خود توجه داشته اند افزود : یکی از شاخص های توسعه یافتگی جایگاه آموزش و پرورش و نقشی است که درتولید دانائی و توانائی افراد جامعه دارد.
"مجتبی زینی وند" تمرکز زدائی و افزایش مشارکت مردم را از راهکارهای تضمین کیفیت و انعطاف پذیری نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت : آموزش و پرورش با محدودیت منابع نمی تواند به تنهائی پاسخگوی انتظارات مردم باشد .
"زینی وند"  علما ، صاحبنظران ، اندیشمندان ، اصحاب رسانه و ...به فرهنگ سازی توسعه مشارکت  درآموزش و پرورش فراخواند و گفت : شورای آموزش و پرورش یکی ازسازوکارهایی است که زمینه مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش را فراهم می کند.
وی از شورای آموزش و پرورش به عنوان ظرفیتی ابرای به کارگیری تمام منابع محلی به منظور بسط و گسترش مشارکت و بهترین راه گره گشائی براساس اقتضائات و نیازهای محلی یادکرد و گفت : عضویت 16 دستگاه در شورای آموزش و پرورش مبین این ظرفیت والاست.
معاون وزیر آموزش و پرورش پیگیری و مکاتبات استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش استان یزد برای حل مشکلات معلمان مدارس مجری طرح خرید خدمات آموزشی در چند روز گذشته را ستود و افزود : آموزش و پرورش باید به یک دغدغه همگانی مبدل شود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به سرمایه گذاری موسسان درمدارس غیر دولتی اشاره کرد و با یادآوری ضرورت حمایت از این عزیزان افزود : اکثریت موسسان مدارس و مراکز غیردولتی فرهنگیان پیشکسوتی هستند که افزون برسی سال عمر خود را در راه تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین صرف کرده اند و عشق به تعلیم و تربیت آنان را به این عرصه کشانده است .

آدرس کوتاه: