مسابقات بدمینتون دانش آموزان پسرآموزشگاههای استان یزد برگزارشد

مسابقات بدمینتون دانش آموزان پسر آموزشگاههای استان یزد در دو مقطع ابتدایی و دوره متوسطه اول در قالب طرح کانون قهرمان در سالن ورزشی تخصصی بدمینتون شهرستان اردکان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  این مسابقات با شرکت بیش از40 دانش آموز  در قالب  8  تیم به میزبانی شهرستان اردکان برگزارشد.

در پایان در مقطع ابتدایی محمد باقری از ناحیه دو یزد مقام اول ،علی تجملیان از ناحیه دویزد مقام دوم ، محمد رضا فتاحی ازاردکان وحسین جعفری از ناحیه دو یزد مشترکا مقام سوم ، ابوالفضل مظفری فرد از اردکان مقام پنجم را به دست آوردند .

و در مقطع متوسطه اول عرفان باقری از ناحیه دو یزد مقام اول ، علیرضا رضا پورازاردکان مقام دوم ، یاسین طلایی ازاردکان و طاها افزونی از ناحیه دو یزد مشترکا مقام سوم ، سعید فضایلی زاده از ناحیه دو یزد مقام پنجم را کسب نمودند .

گفتنی است کمیته فنی مسابقات ، نفرات برگزیده و منتخب این دوره از مسابقات را انتخاب نمودند ، تا تیم منتخب استان یزد در تابستان 97 به مسابقات کشوری اعزام گردند.

آدرس کوتاه: