میبد-کسب رتبه ممتاز شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان

در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان در سال 94 شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد موفق به کسب رتبه اول شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد در جلسه ای با حضور استاندار و معاون سیاسی ایشان، مدیرکل و معاونین اداره کل،  بنا به گزارش دبیر شورای آموزش و پرورش استان یزد، شورای آموزش و پرورش میبد با توجه به بررسی های به عمل آمده در 20 آیتمی که مورد ارزیابی قرار گرفته رتبه اول را در بین مناطق استان کسب نمود.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این موفقیت را به اعضای شورا و جامعه فرهنگیان شهرستان میبد تبریک می گوید.

آدرس کوتاه: