نخستین نشست گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:مراکز یادگیری محلی یکی از بهترین و نوین ترین راه ها در جهت باسوادی و توانمند سازی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " دگتر عباسعلی دانافر" در این نشست با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت در مورد راه اندازی و تجهیز مراکز یادگیری محلی گفت: مراکز یادگیری محلی یکی از بهترین و نوین ترین راه ها در جهت باسوادی و توانمند سازی و این مراکز می توانند با اداره صحیح باری از دوش آموزش و پرورش بردارند.

وی با اشاره به برنامه های ارزنده سوادآموزی برای مخاطبین خود گفت: با تجهیز و راه اندازی مراکز یادگیری محلی می توان از بسیاری از آسیب های اجتماعی  جلوگیری و  افراد را برای زندگی بهتر آموزش داد.

دانافر همچنین با اشاره به انسداد مبادی بی سوادی گفت: تمام معاونت ها علی الخصوص معاونت آموزش ابتدایی باید برنامه های خود را برای انسداد مبادی بی سوادی اعلام نماید.

معاون سوادآموزی استان نیز درادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 96گفت: در سال 96 سه مرکز یادگیری محلی دولتی و یک مرکز یادگیری محلی مشارکتی در شهرستان های یزد و مهریز راه اندازی شد و در سال 97 در هر منطقه که ظرفیت سواداموزی به 75 نفر برسد آمادگی داریم که این مراکز را راه اندازی نماییم .

"مرآت امین الرعایا " با اشاره به طرح آموزش کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی گفت : 400 نفر از این کودکان را با همکاری اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی و سازمان ریلیف تحت پوشش قرار دادیم و در سدد هستیم که اول مهرماه بیشتر این عزیزان را راهی کلاس های درس در مدارس نماییم.

وی همچنین از اجرای موفق در طرح آموزش رایانه و نماز کلید بهشت در سال 69 در استان خبرداد و گفت : امیدواریم در سال 97 بتوانیم حجم تحت پوشش در این دو طرح را افزایش دهیم .

معاون سوادآموزی استان در ادامه نتایج ارزیابی و عملکرد سوادآموزی شهرستان و مناطق در سال 96 را به اطلاع حاضرین رساند .

در ادامه جلسه هرکدام از اعضاء به بیان نظر و پیشنهادات خود در رابطه با دستور کار جلسه پرداختند.

آدرس کوتاه: