نشست روسای مناطق 14 گانه آموزش و پرورش استان یزد برگزارشد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : مثبت اندیشی در حوزه گزینش لازم است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" در نشست روسای شهرستانها و مناطق استان که درپژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد اظهار داشت : مثبت اندیشی در حوزه گزینش ضروری است و باید افراد با صلاحیت های مثبتی که دارند آزموده و گزینش شوند.

وی بر جدی بودن گزینش افراد در آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود : کسی که مسئولیت گزینش افراد رابر عهده دارد خیلی باید مواظب باشد تا حقی را پایمال نکند زیرا گزینش هم حق الناس و هم حق الله هست.

دانافر در ادامه با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که فرموده اند " رد یک صالح به اندازه جذب یک ناصالح سنگین است " گفت : اگر فرد شایسته ای را رد کنیم عواقب آن از اینکه یک فرد ناصالح را جذب کنیم بیشتر است و حتی سنگین تر از آن است .

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار گزینش تصریح کرد : کوچکترین اشتباه در گزینش افراد می تواند عواقب سنگینی را برای جامعه تا سالیان سال داشته باشد .

معاون برنامه ریزی آموزش منابع انسانی اداره کل نیز در این نشست محوریت اصلی برنامه در سازماندهی نیروی انسانی را دانش آموز و مدرسه عنوان کرد .

" علیرضا مصباح فر" تاکید کرد : محور برنامه ریزی در آموزش و پرورش ارتقاء وضعیت مدارس و رویکرد برنامه ساماندهی نیروی انسانی و توجه به مدارس است .

وی در ادامه به بررسی وضعیت نیروی انسانی ، دانش آموز و کلاس در سال تحصیلی98-97 در استان یزد پرداخت .

گفتنی است در ادامه این نشست روسای مناطق ، رئیس اداره گزینش و کارشناسان گزینش شهرستانها و مناطق استان نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

 

 

آدرس کوتاه: