نشست هم اندیشی رؤسای شوراهای دانش آموزی مدارس ناحیه یک و دو یزد برگزارشد

با حضور مشاوربانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد؛
با حضور مشاور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان یزدنشست پرسش و پاسخ روسای شوراهای دانش آموزی به منظور هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون چالش های فضای مجازی دربین دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این جلسه که با موضوع چالش های فضای مجازی از منظر دانش آموزان تشکیل شد ، شرکت کنندگان دختر و پسر متوسطه دوره اول و دوم در چهار گروه به بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی پرداختند.

" فاطمه دهقان " مشاور مدیرکل آموزش و پرورش نتیجه مباحث مطروحه را مطلوب و برای تشکیل جلسات بعدی این هم اندیشی قول مساعد داد .

در پایان جلسه مباحث مطرح شده جمع بندی گردید و پیشنهاد شد تا این جلسات با موضوعات مختلف تداوم داشته باشد.

 

 

آدرس کوتاه: