نشست هم اندیشی کارشناسان انجمن اولیاء و مربیان استان

با حضورمدیر کل آموزش و پرورش استان نشست هم اندیشی کارشناسان انجمن اولیا و مربیان ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست به بیان جایگاه و اهمیت انجمن اولیاء و مربیان پرداخت و افزود : بسیاری از مسائل آموزش وپرورش را می توان از طریق انجمن اولیاء و مربیان حل و فصل کرد .

" عباسعلی دانافر " گفت :  مسئله آموزش خانواده مهم ترین هدفی است که از سوی اداره انجمن اولیاء و مربیان باید پیگیری و به صورت علمی به والدین دانش آموزان آموزش داده شود .

وی با توجه به آسیب های پیدا و پنهان در مدارس به ویژه فضای مجازی نقش انجمن اولیاء و مربیان  را اساسی و حیاتی دانست و افزود : باید با تعامل با کادر مدرسه این مسائل را حل نمود.

دانافر نیازسنجی در آموزش خانواده را ضروری بیان کرد و گفت : باید با توجه به شرایط و ویژگی های هر منطقه آسیب های مورد نظر را کشف و برای حل آن اقدام نماییم .

وی تصریح کرد : پیشگیری از آسیب های اجتماعی را باید از کانال مدیران مدارس پیگیری نمود تا با استفاده از اندیشه های والدین و معلمان در جهت رفع آنها اقدام کنیم .

دانافر به برگزاری جلسات مستمر انجمن اولیاء و مربیان با مدیران مدارس تاکید کرد و افزود : سامانه ای جهت ثبت آمار اولیاء و مربیان و نمایندگان انجمن در استان راه اندازی شود .

وی همچنین به ساماندهی و نظارت دقیق سرویس و روپوش مدارس از طریق انجمن اولیاء و مربیان تاکید کرد و گفت : جلسات آموزشی و توجیهی برای متولیان امربه صورت ماهیانه برگزار شود .

پیمان فر رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل نیز در ادامه ضمن ارائه  گزارشی از عملکرد یک ساله این اداره گفت : اجرای برنامه ها در حوزه انجمن اولیاء و مربیان، علی رغم اینکه دشواراست لذت بخش می باشد و هرچه  ارتباط صمیمی بین والدین و کادرمدرسه بیشتر باشد شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان و جامعه خواهیم بود .

گفتنی است کارشناسان ادارات 14 گانه استان نیز در این نشست گزارشی در خصوص عملکرد یک ساله ادارات انجمن اولیاء و مربیان شهرستانها و مناطق ارائه نمودند .

 

 

آدرس کوتاه: