وزيرآموزش و پرورش در ديدار نوروزي كاركنان مركز سنجش:

تدوين نظام جامع ارزشيابي يك ضرورت است

 
وزيرآموزش و پرورش درديدار نوروزي كاركنان مركز سنجش آموزش و پرورش برتدوين نظام جامع ارزشيابي تاكيد كرد.
 

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، فخرالدين دانش آشتياني در ديدار نوروزي كاركنان مركز سنجش آموزش و پرورش اظهاركرد: حضور حداكثري مردم درپاي صندوق هاي راي، اقتدار نظام را افزايش مي دهد و به صيانت از نظام جمهوري اسلامي كمك مي كند، بنابراين همه بايد تلاش كنيم انتخابات پرشوري را برگزار كنيم .

وي افزود : در نظامات آموزشي تصور بر اين است كه فرآيند ارزشيابي با امتحان گرفتن محقق مي شود و درصورتي كه چنين نيست و در فلسفه ارزشيابي امتحان گرفتن تنها جزئي از فرآيند ارزشيابي است .

دانش آشتياني تصريح كرد: اگر بخواهيم عملكرد مدرسه اي را ارزيابي كنيم بايد تمام فرآيندهاي داخل مدرسه مورد بررسي قرار دهيم زيرا در بيشتر نظام هاي سنجش، مانيتور كردن فرآيندهاي كار، ارزشيابي تلقي مي شود .

وزيرآموزش وپرورش خاطر نشان كرد: صرف دانش مسير توسعه را هموار نمي كند بلكه نحوه آموزش است كه اين مسير را آماده مي كند بنابراين بايد ببينيم نوع آموزش و روش تدريس معلم در مدرسه چگونه است آيا روش او تفكر را در دانش آموز تقويت مي كنديا تنها به محفوظات او كمك مي كند .

وي اظهاركرد: امتحان گرفتن كه به عنوان يكي از پارامترهاي نظام سنجش به حساب مي آيد امروزه به عنوان پارامتر اصلي نظام سنجش است و اين مسئله به نظام تعليم و تربيت ضربه مي زند بنابراين بايد با اصلاح اين روند ارزشيابي واقعي را در مدارس انجام دهيم .

عضو كابينه تدبير واميد تصريح كرد: در نظام تعليم و تربيت اهدافي را تعيين مي كنيم تا در مدارس اجرا شود و بعد نظارتي ايجاب مي كند تا با انجام ارزشيابي، از ميزان تحقق اهداف آگاه شويم و اين امر باعث شده كه نظام جامع ارزشيابي عملكرد نداشته باشيم .

دانش آشتياني گفت: امروزه نيازمند وجود نظام جامع ارزشيابي در سطح استان ها و مدارس هستيم تا در قالب آن اوليا بتوانند ارائه نظر كنند و عملكرد مدارس را نيز مورد سنجش قرار دهند و مسئولين نيز از طريق مشاهده سيستم ارزيابي ، باتوجه به جايگاه مدارس در مورد آنها تصميم گيري كنند .

وي كارهاي موزاي را آسيب زا دانست و افزود: در اين موارد مسئوليت ها به صورت شفاف مشخص نيست و در مواردي كسي پاسخگويي مسائل نيست .              

آدرس کوتاه: