کارگروه تخصصی آموزش شورای آموزش‌وپرورش استان یزد تشکیل شد.

به منظور پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی و طرح ساماندهی نظام آموزشی مهاجرین جلسه کارگروه تخصصی آموزش شورای آموزش‌وپرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش استان یزد،"محمود زارع" معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش و رئیس کارگروه تخصصی آموزش شورای آموزش‌وپرورش با اشاره به هم فکری اعضای کارگروه گفت: موضوعات مطرح‌شده در جلسات باید کاملاً کارشناسی شده باشد و با استفاده از تجربیات ارزنده اعضاء کارگروه و پس از جمع بندی جهت تصویب نهایی به شورای آموزش‌وپرورش استان ارسال ‌شود.

در این جلسه طرح پیشگیری از افت تحصیلی در دوره ابتدایی و طرح ساماندهی نظام آموزشی مهاجرین مطرح و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اعضای کارگروه نقطه نظرات تکمیلی خود را بیان نموده و اشکالات طرح برطرف و توضیحات تکمیلی ضمیمه و به شورای استان ارائه شود.

 

آدرس کوتاه: