کسب رتبه سوم و چهارم کشوری مسابقات قرآن,عترت و نماز توسط همکاران فرهنگی استان

دو نفر از همکاران فرهنگی استان یزد موفق به کسب رتبه سوم و چهارم کشوری در مسابقات قرآن,عترت و نماز شدند .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد; 6 نفر از همکاران فرهنگی استان در مسابقات کشوری قرآن , عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور که درمشهد مقدس برگزارشد شرکت و در رشته های قرائت و حفظ قرآن کریم ، نهج البلاغه و روش تدریس احکام به رقابت پرداختند.
در پایان این دوره از مسابقات " زهرا دهقانی زاده بغداد آبادی" در رشته حفظ كل قرآن کریم مقام سوم كشور و " سمانه حسن آبادی " در رشته روش تدريس احكام رتبه چهارم كشور را كسب نمودند.

آدرس کوتاه: