کیفیت بخشی در دستورکارهای شورای آموزش و پرورش یک ضرورت است

مدیرکل شوراهای آموزش و پرورش کشور دریزد: کیفیت بخشی در دستورکارهای شورای آموزش و پرورش یک ضرورت استبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "رسول پاپائی" در دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد نگاه کارشناسی به مباحث و جدیت در پی گیری اجرای مصوبات را دو ضرورت پویایی شوراهای آموزش و پرورش دانست و گفت : بدون تردید یکی از دلایل توفیقات آموزش و پرورش استان یزد و تبدیل این استان به عنوان یک قطب علمی و الگویی ممتاز در آموزش وپرورش  باکیفیت برخورداری استان از شورای آموزش و پرورشی با کیفیت است.
پاپایی کیفیت بخشی به دستورکارهای شورای آموزش و پرورش را یک ضرورت دانست و گفت : کمیته های زیر مجموعه شوراهای آموزش و پرورش این وظیفه مهم را به عهده دارند تا دستور کارهایی جهت تصویب وارد شورا ها شود که تمام مراحل کارشناسی را طی کرده باشند و در راستای مردمی مردن مسائل و گره گشایی از مشکلات و شناسایی و جذب منابع جدید برای آموزش و پرورش باشند.
نماینده وزیر در آموزش و پرورش مناطق آزاد به مرور مصوبات شورای آموزش و پرورش استان پرداخت و تصریح کرد :از 3 هزار مصوبه شورای استان درسال 95 افزون بر 2 هزار و 800 مصوبه اجرائی شده است که نشان از جدیت اعضا شورا و اهتمام همه دستگاههای استان به تعلیم و تربیت دارد .
وی به ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استانهای کشور  در چند آیتم اصلی اشاره کرد و گفت : براساس این ارزیابی ،  شورای آموزش و پرورش استان یزد در زمره 5 استان برتر کشور قرار گرفته است .
گفتنی است دراین نشست لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش به خاطر کسب رتبه برتر کشور توسط شورای آموزش و پرورش استان توسط معاون وزیر به استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش اهدا شد و از فرمانداران میبد و مهریز نیز به عنوان شوراهای آموزش و پرورش  برتر شهرستانهای استان یزد نیز تجلیل بعمل آمد .

آدرس کوتاه: