نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون هماهنگ درس تربیت بدنی در پایه های ششم ابتدایی و نهم متوسطه در سراسر استان

آزمون متمرکز و هماهنگ درس تربیت بدنی در پایه ششم و نهم تحصیلی در اموزشگاههای سراسر استان برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  این آزمون در راستاي عملیاتی ساختن راهکار 2-19 سند تحول بنیادین مبنی بر طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهاي ملی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقاي پایه هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور) در سایر پایه هاي تحصیلی، و در راستاي کیفیت بخشی به ساعت درس تربیت بدنی و ارتقاي وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان و در جهت ایجاد یک ارزشیابی منسجم و همسو، برگزار می گردد .

"عباس دهقان " معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این طرح در استان  هدف از برگزاری این آزمون هماهنگ را ایجاد انسجام و همسویی در نظام ارزشیابی درس تربیت بدنی،هویت بخشی به ساعت درس تربیت بدنی ،توسعه مهارت هاي ورزشی در دانش آموزان استان ،توسعه آمادگی جسمانی دانش آموزان استان وارتقاي نگرش و گرایش دانش آموزان به تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی دانست و تاکید به اجرای این آزمون در تمامی پایه های ششم و نهم نمودند.

 قابل ذکر است کلیه آزمون هاي طراحی شده در این دستورالعمل بر اساس اهداف برنامه درس تربیت بدنی و بر مبناي کتاب راهنماي معلم می باشدکه با همکاری اداره تربیت بدنی و گروههای آموزشی درس تربیت بدنی تدوین و در اختیار معلمان قرار گرفته است و دوره توجیهی این آزمون در مناطق بصورت جداگانه برگزار گردیده است .

 

آدرس کوتاه: