نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین نشست هم اندیشی معلمان تربیت بدنی شهرستان زارچ در سال تحصیلی 97-98


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست هم اندیشی معلمان تربیت بدنی منطقه با حضور ریاست اداره، معاونت پرورشی و کارشناسان حراست و تربیت بدنی در محل سالن کنفرانس اداره برگزار شد.

در اولین نشست معلمان تربیت بدنی منطقه ، در خصوص فعالیتهای تربیت بدنی مدارس منطقه در سال تحصیلی جدید، تقویم اجرایی سال جدید و دفتر کار معلمان تربیت بدنی بحث و تبادل نظر شد.

"حسین صفری" ریاست آموزش و پرورش زارچ در این جلسه با تاکید بر اهمیت درس تربیت بدنی دربرنامه درسی دانش آموزان، ورزش را موجب سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و نشاط و پویایی مدرسه دانست.

درپایان همچنین ریاست اداره با تقدیم لوح سپاس و کمک هزینه خرید البسه ورزشی از این معلمان تقدیر نمود.

آدرس کوتاه: