نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره مهارت های عمومی درس تربیت بدنی ویژه مقطع ابتدائی

دوره ضمن خدمت مهارت های عمومی درس تربیت بدنی مدارس ابتدائی شهرستان اشکذربرگزارشد

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور افزایش مهارت های عمومی درس تربیت بدنی آموزگاران ابتدائی دوره اول این شهرستان ، یک دوره کلاس ضمن خدمت با حضور بیش از 25 نفر از آموزگاران پایه های اول تا سوم ابتدائی در محل سالن کنفراس این مدیریت و سالن 22بهمن اداره تربیت بدنی اشکذر برگزار گردید.

آدرس کوتاه: