نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات دو ومیدانی دختران در شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

                                                                      مسابقات دو و میدانی مدارس ابتدایی،متوسطه اول ودوم دختران در سه روز متوالی برگزار شد، در این مسابقات دورههای متوسطه اول و دوم در ماده های ۱۰۰متر و۸۰۰ مترو پرش طول و پرتاب وزنه ودانش آموزان مقطع ابتدایی علاوهبرآن مواد در پرتاب توپ نیز شرکت کردند.

همچنین نفرات برتر جهت تیم منتخب شهرستان در مسابقات استانی که اسفند ماه برگزار میشود شرکت خواهند کرد.

آدرس کوتاه: