نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در شهرستان میبد


 

برای چهارمین سال متوالی و به منظور ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در دانش آموزان المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در حال برگزاری می باشد.

آدرس کوتاه: