نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی والیبال ویژه معلمان تربیت بدنی

180 معلم ورزش مدارس در کارگاه تخصصی رشته والیبال شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد معاون تربیت بدنی و سلامت این اداره کل برگزاری چنین کارگاه های تخصصی را از اولویت بر نامه های معاونت تربیت بدنی ذکرکرد و گفت برنامه های کیفیت بخشی درس تربیت بدنی درسالجاری تداوم خواهد داشت
عباس دهقان استقبال معلمان ورزش از این کارگاه را ستود و گفت : این استقبال نشانگر علاقمندی معلمان برای به روزرسانی و ارتقای دانش خویش دررشته ای مختلف است
دهقان برگزاری این دوره ها را برای کیفیت بخشی به فرایند آموزش یک ضرورت خواند و افزود : قطعا معلمان از آموخته های خود را درکلاس های درس بهره خواهند گرفت و این موجب غنی تر شدن ساعات درس تربیت بدنی خواهد شد
گفتنی است این دوره آموزشی در دو سالن ورزشی به طور جداگانه برای خواهران وبرادران برگزارشد ..

آدرس کوتاه: