نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ويژگيهاي كفش ورزشي خوب

ويژگيهاي كفش ورزشي خوب

  در واقع هيچ نوع كفشي بهترين كفش براي تمامي دوندگان نيست . ورزشكار بايد در انتخاب كفش خود دقيق باشد زيرا كفش مناسب احتمال خطر مصدوميت پا را كاهش داده و به اجراي مناسب كمك مي كند .

كفش بايد داراي دو عملكرد عمده باشد :

1-جلوگيري از ضربه اي كه هنگام برخورد كف پا با زمين ايجاد مي شود ( گرفتن ضربه )

2-كنترل حركت پا به جلو و عقب هنگام قرار گرفتن روي زمين ( كنترل حركت )

براي توليد كفش ضربه گير مناسب ، كارخانه داران بايستي در ساخت لايه مياني آنها از مواد نرم استفاده كنند و براي كنترل حركت ، كفش بايد از مواد فشرده و محكمتر ساخته شود متاسفانه ، جمع آوري اين دو خاصيت در يك كفش كارآساني نيست و در نتيجه كفشي كه عمل ضربه گيري را انجام مي دهد ، معمولا در كنترل حركت نمي تواند نقشي ايفا كند عكس اين مساله نيز صادق است .

 انتخاب كفش مناسب

 قبل از خريد كفش دو ، خوب است كه ورزشكار كفشهاي مورد استفاده خود را بررسي كند براي انجام اين كار كفش دو را روي ميز بگذاريد و از پشت به آن نگاه كنيد . از اين طريق مي توانيد به ضعف كفش در كنترل حركت پي ببريد . كفشي كه اندكي به طرف داخل كشيده شده باشد ، براي اكثر دوندگان مناسب است اما كفشي كه مقدار قابل ملاحظه اي به طرف داخل متمايل باشد ، در كنترل حركت ورزشكار ضعف دارد گر چه به طور طبيعي بر اثر فشار برخورد با زمين ، پا به طرف داخل چرخش دارد ( به طرف داخل مي چرخد ) ولي چرخش بيش از حد مي تواند در صدمه ديدن پا نقش بسزايي داشته باشد كفشي كه داراي كنترل حركتي مناسبي باشد ، معمولا از چرخش پا به سمت داخل جلوگيري مي كند اگر كفشي به طرف بيرون ( به طرف انگشت كوچك ) خميده باشد بايد عوض شود كفشي كه ضربه گيري بهتري دارد هنگام برخورد با زمين به پا امكان تحريك بيشتري مي دهد

مطالعات باليني نشان داده اند كه اغلب اوقات دوندگان از ناحيه زانو آسيب مي بينند كفشي كه به چرخش بيش از حد پا كمك مي كند يا باعث چرخش زياد پا مي شود به طور قابل ملاحظه اي در صدمه ديدن زانو موثر خواهد بود .

يكي ديگر از صدماتي كه بر اثر چرخش بيش از حد پا ايجاد مي شود ، برآمدگي ساق پا و ضعف آشيل است جهت تاكيد يكبار ديگر تذكر مي دهيم كفشي كه كنترل حركت مناسب داشته باشد ، چرخش پا را محدود مي كند صدمات ناشي از فشارهاي وارد بر پا را مي توان با استفاده از كفشهايي كه خاصيت جلوگيري كننده از فشار را دارند از بين برد .

  كنترل لايه مياني كفش

 در مرحله بعد ، ورزشكار بايد وضعيت لايه مياني يا قسمت وسط تخت كفش را مورد بررسي قرار دهد ، لايه مياني كفش هنگام استفاده در چند صد كيلومتر اوليه سفت و سخت مي شود و تا حدود ده درصد از خاصيت ضربه گيري خود را از دست مي دهد اگر لايه مياني كفش به طور قابل ملاحظه اي بر اثر استفاده فشرده شده باشد ، ورزشكار بايد كفش ديگري را جايگزيين آن كند .

اگر فشردگي ابتدا در قسمت وسط كفش ( سمت انگشت شست ) مشاهده شود ، مي تواند علامت چرخش بيش از حد پا نيز باشد كه نشان دهنده نياز فرد به كفشي با كنترل حركتي مناسبتري است

اگر لايه مياني كفش به طرف خارج فشرده شده شده باشد ، كفشي كه حالت ضربه گيري بيشتري دارد مي تواند به چرخش مناسب پا كمك كند

بازديد قسمت خارجي كف كش يا قسمت خارجي ته كفش نشان دهنده نحوه گام برداشتن ورزشكار مي باشد كساني كه هنگام دو بر پاشنه پا فشار مي آورند در لبه خارجي پاشنه كفش آنها ساييدگي مشاهده مي شود در پاشنه بسياري از كفشها موادي با خاصيت فشردگي عالي و مقاوم در مقابل ساييدگي استفاده مي شود كساني كه هنگام دو بر جلوي پا فشار مي آورند در قسمت خارجي جلوي كفش آنها ساييدگي مشاهده مي شود و نياز به كفشهايي دارند كه قسمت جلويي آنها از مواد فشرده و مقاوم در مقابل ساييدگي ساخته شده باشد

وزن كفش يكي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد ورزشكار با انتخاب سبك ترين كفش بهترين انتخاب را انجام نداده ، بلكه از خاصيت مقاومت و كنترل حركتي كفش در مقابل وزن كم آن چشم پوشي كرده است مطالعات آزمايشگاهي نشان داده است كه اگر وزن كفش ورزشكار اندكي كم يا زياد شود از نظر صرف انرژي تفاوت عمده اي ايجاد نمي شود اما در كنترل حركت ، حائز اهميت است دوندگان بايد هميشه كفشهاي آزمايش شده اي را كه به منظور جلوگيري از وارد آمدن ضربه به پا توليد شده انتخاب نمايند ، كه در واقع مي توان گفت كفشي را انتخاب كرده اند كه داراي خاصيت كنترل حركت بهتري است

مورد ديگري كه دونده هنگام انتخاب كفش بايد مورد توجه قرار دهد ، شكل پاي او است متخصصين اين رشته اشكال پا را به سه دسته تقسيم كرده اند طبيعي ، سفت ( با قوس زياد ) و نرم  ( بدون قوس يا صاف ) پاهاي سفت يا با قوس زياد عموما جلوي ضربه وارد به پا را به خوبي نمي گيرند بنابراين در اين گونه موارد فرد نياز به كفشهايي دارد كه داراي حداكثر خاصيت ضربه گيري باشند يا در واقع لايه مياني بسيار نرم داشته باشد

پاهاي نرم يا بدون قوص ( صاف ) اغلب در حد بالايي قابليت چرخش دارند در اينگونه موارد ورزشكار بايد كفشي را انتخاب كند كه به خوبي بتواند حركت وي را كنترل نمايد يا در واقع داراي لايه مياني محكمي باشد با توجه به اينكه با هر بار گام برداشتن حدود سه تا پنج برابر وزن دونده فشار توليد مي شود ، تهيه كفشي كه خاصيت ضربه گيري مناسبي دارد ، امري ضروري است

اگر شما در استفاده از كفش كنوني خود مشكلي نداريد و تا كنون در دويدن صدمه اي به پاي  شما وارد نشده ، از همان نوع كفش براي موارد بعدي استفاده كنيد اما اگر از كفشهاي خود راضي نيستيد با توجه به مواردي كه ذكر شد و شكل پاي خود اقدام به خريد كفش جديد كنيد .

آدرس کوتاه: